Những kiểu lái xe có một không hai

Cập nhật: 30-01-2013 20:41
Vừa lái xe vừa tập tạ, xe nát như tương vẫn chạy tốt... tất cả đều có trong những hình ảnh dưới đây.

Những kiểu lái xe có một không hai

Hai tay hai súng

Những kiểu lái xe có một không hai

Rụng "chân" vẫn chạy tốt

Những kiểu lái xe có một không hai

Tranh thủ luyện lại

Những kiểu lái xe có một không hai

Khi thấy cái gì đó rơi trên đường, đâu dễ gì bỏ qua

Những kiểu lái xe có một không hai

Ai mới là người lái

Những kiểu lái xe có một không hai

Hơi tàn tạ một chút nhưng vẫn chạy tốt

Những kiểu lái xe có một không hai

Cửa cầm tay

Những kiểu lái xe có một không hai

Thiếu một bánh có xá gì

Những kiểu lái xe có một không hai

Kiểu vận chuyển có một không hai

Những kiểu lái xe có một không hai

Người khổng lồ lạc vào thế giới tí hon

Những kiểu lái xe có một không hai

Hơi cồng kềnh nhưng vẫn chở tốt

Những kiểu lái xe có một không hai

Kiều nữ lái mô tô

Những kiểu lái xe có một không hai

Tranh thủ rèn luyện sức khỏe

Những kiểu lái xe có một không hai

Tai họa bất ngờ.

Dori (X)

Ý kiến của bạn về: Những kiểu lái xe có một không hai