Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Cập nhật: 30-01-2013 18:33
Áo in slogan không còn là xu hướng mới, nhưng nó vẫn đang rất thịnh hành trong cộng đồng người Việt trẻ.

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Xấu nhưng biết phấn đấu

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Nghèo là phong cách sống

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Xin cuộc đời hai chữ bình yên, để em được mãi xì-tin như bây giờ

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Bỗng dưng muốn "ấy"

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Lúc trước đẹp trai lắm, bây giờ đỡ nhiều rồi

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Phát lương đúng ngày là góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Xinh thế này đúng là không cần chỉnh

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Yêu anh vật vã, kết quả chia tay

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Ảo tung chảo

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không liều

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Nhìn cái gì?

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Không có người phụ nữ xấu, chỉ có người phụ nữ sửa hoài không thấy đẹp

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt sầu, để vợ lên đầu, trường sinh bất lão

Gây ấn tượng bằng slogan cực độc

Đừng tự hào mình nghèo mà học giỏi, hãy tự hỏi sao giỏi mà vẫn nghèo.

St

Ý kiến của bạn về: Gây ấn tượng bằng slogan cực độc