Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Cập nhật: 30-01-2013 11:18
Chỉ có ở Việt Nam, các tay máy mới có cơ hội phát huy hết sở trường 'chộp' ảnh độc và lạ. Cùng xem và ngẫm.


 

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Tự thú của một tín đồ yêu vàng

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Tay đua kiệt xuất

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Đội mũ bảo hiểm cho chắc ăn.

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Biển hiệu quán hấp dẫn

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Sức mạnh của Hec-quyn

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Ca dao Việt trước cửa WC

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Ai nghèo kệ ai

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Giấc ngủ ngon trên đường

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Không vi phạm luật giao thông?

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Chuyển ngữ kiểu Việt Nam

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Việc ai người nấy làm

Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam

Ngồi đúng tư thế chưa?


Sưu tầm

Ý kiến của bạn về: Ảnh độc chỉ có ở Việt Nam