Các kết quả tìm kiếm liên quan đến:

chủ tịch vatap

Quy chế làm viêc của Ban chấp hành Hiệp hội

Cập nhật: 26-02-2016 11:52

CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM

Giới thiệu Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Cập nhật: 04-01-2013 14:40

Hiệp hội lấy tên là: Hiệp hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam. Tên tiéng Anh: Vietnam Association for anti-counterfeiting and trademark protection.

VATAP bảo vệ quyền lợi quốc gia và doanh nghiệp

Cập nhật: 04-01-2013 14:24

Ngày 28/5/2004, tại Hà Nội, Hiệp hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã chính thức làm lễ ra mắt và tổ chức đại hội lần thứ nhất.