Thư chúc mừng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái

Cập nhật: 04-01-2013 15:14
Công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của lực lượng chức năng trong giai đoạn hiện nay mà còn là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của cả cộng đồng xã hội.

Thư chúc mừng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái

Thư chúc mừng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái

Ý kiến của bạn về: Thư chúc mừng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái