Phối hợp thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cập nhật: 12-03-2013 09:38
Căn cứ chit thị 24/CT-TTg NNgayf17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành VỀ VIỆ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

Phối hợp thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Công văn 05/VPHH

Ý kiến của bạn về: Phối hợp thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam