Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2013

Cập nhật: 19-08-2013 13:21
Qua phản ánh của các Hội viên Hiệp hội, trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước phát sinh những vướng mắc sau;
Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam kính gửi Thủ tướng Chính phủ

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Văn phòng chính phủ trả lời

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Ý kiến của bạn về: Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2013