Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà

Cập nhật: 16-10-2017 14:01
Tên giao dịch quốc tế :
Giám đốc: Website:
Địa chỉ:Lô CN20-1, Khu công nghiệp Yên Phong, xã Long Châu, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh Điện thoại:

Ý kiến của bạn về: Công ty TNHH Cơ khí xây dựng và kinh doanh thương mại Công Hà