Công ty CP Tôn Đông Á

Cập nhật: 02-07-2015 09:35

Tên Công ty: Công ty CP Tôn Đông Á
Trưởng Văn phòng đạiu tại HN: Bà Phại thị Hải

Địa chỉ: số 5, Đường số 5, KCN Sóng Thần 1, Dĩ An, Bình Dương
Điện thoại: 0650; 3732575
Fax: 0650; 3790420

Công ty CP Tôn Đông Á

Ý kiến của bạn về: Công ty CP Tôn Đông Á