Công ty CP Rượu Hà Nội

Cập nhật: 01-01-2013 17:08
Tên giao dịch quốc tế : HALICO
Giám đốc: Hồ Văn Hải - GĐ
Website:
Địa chỉ: 94 Lò Đúc, Hà Nội
Điện thoại: 04.8213147
Fax: 04.9783575
Email:
Công ty CP Rượu Hà Nội

Ý kiến của bạn về: Công ty CP Rượu Hà Nội