Công ty Cổ phần du lịch và thực phẩm Sao Việt

Cập nhật: 16-10-2017 12:37

Tên giao dịch quốc tế :Công ty Cổ phần du lịch và thực phẩm Sao Việt

Giám đốc:

 Địa chỉ: Tổ 6, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại:
Fax: (
Email:

 
 

Ý kiến của bạn về: Công ty Cổ phần du lịch và thực phẩm Sao Việt