Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Cập nhật: 04-01-2013 15:01
Ngày 12/7/2010 tại văn bản số 4839/VPCP-KNTN, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo về công tác này. Trong thời gian tới tập trung vào các tuyến, địa bàn, mặt hàng trọng điểm xảy ra buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, trọng tâm là “Đẩy mạnh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, tập trung mặt hàng vật tư nông nghiệp, gas, xuất bản phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, xe hai bánh gắn máy và các hàng hoá khác liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người, môi sinh môi trường, đẩy mạnh xã hội hoá công tác này, có giải pháp khuyến khích sự tham gia của Hiệp hội, Doanh nghiệp  và người tiêu dùng”. 

            Đây là những nhóm công việc Thủ tướng giao cho các Bộ, Ban, Ngành, Chính quyền các cấp, các lực lượng chức năng Hiệp hội, Doanh nghiệp  tổ chức thực hiện nhằm đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ chống buôn lậu, chống hàng giả và gian lận thương mại. 

            Chúng ta có thể tin tưởng nếu những nhiệm vụ nêu trên được tổ chức thực hiện tốt và quyết liệt thì nhiệm vụ quan trọng này chắc chắn sẽ có bước chuyển biến tích cực và hiệu quả./. 

                                                            HIỆP HỘI VATAP

Ý kiến của bạn về: Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại