Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan

Cập nhật: 24-09-2013 08:13
Cục Thuế TP.HCM vừa có văn bản trả lời Công ty TNHH Avery Dennison Việt Nam (KCN Tân Bình, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM) về việc lập hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan.
Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan

Theo đó, khi bán hàng hóa vào khu phi thuế quan, công ty (tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ) lập hóa đơn giá trị gia tăng. Trên hóa đơn thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt.

Trường hợp tại hợp đồng bán hàng hóa có quy định thanh toán bằng đồng ngoại tệ thì khi lập hóa đơn đồng tiền thể hiện là đồng nguyên tệ, đồng thời ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân của thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm lập hoá đơn.

Công ty Kiểm toán quốc tế Unistars

Ý kiến của bạn về: Hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng vào khu phi thuế quan