Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Cập nhật: 22-08-2016 11:32
 
 

Tổng công ty CP Bia-rượu-NGK Hà Nội

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP THAM GIA GIẢI THƯỞNG THƯƠNG HIỆU VÀNG LOGO VÀ SLOGAN ẤN TƯỢNG 2015

Tổng Công ty Tín nghĩa Công ty TNHH

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH TM & DV Bảo ngân

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Đồng Tiến 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Hùng Duy 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công TY CP Doosan

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Mía đường Thành Thành Công  Tây Ninh

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Trường Thành

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 Công ty CP Côn rượu Hà Nội
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty Cơ khí Đông Anh 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP tài chính ĐT XD Chu Việt

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Cơ khí Toàn Phát

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Gia anh Hưng yên

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP KD Nước sạch Nam Định

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Chế tạo máy biến thế Đông Anh

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Sơn Gala Tex

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Cáp treo núi  bà Tây Ninh

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Nước sạch Khánh Hòa

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP ĐT Xây dựng Hoàng Quân

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH MTV KD Nước sạch Nam Định

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty Lyxury.Girl

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Cơ sở Hương trầm Thế Hưng

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty CP Anova Pharma

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty CP ĐT & PT Công nghệ Sakan Việt Nam

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty TNHH SX TM DV BB BEAUT CRYSTAL

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty TNHH MTV Nước tinh khiết Việt Anh Phát

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 Công ty TNHH Đào tạo Thiên ưng

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Tiên Đồng 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty Nông nghiệp Sạch Lạc Thủy

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 Công ty TNHH MTV Yên sào Đăng khải

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Nội thất Đại Dương

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Dược phẩm VT.Phamr

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Cửa hàng Hải sản Khô Loan

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

 

 Công ty CP Hoamy

 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP & XD Quyết Thắng 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Tiên Đông 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TN HH Điện cơ Tấn Phát

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty TNHH MTV Hồ Tiêu  Ngũ Sắc

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

Công ty CP SXKD tổng hợp Đông Á 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Cơ Sở Khánh Quang

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty CP du lịch và Đầu tư Hà Nội

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công TNHH Đại Nam

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Hóa chất Việt Trì

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

Công ty CP Bia NGKSài Gòn Tây Đô

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Công nghệ Sản xuất Trọng Tín

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng đông

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

 

Công ty CP TNHH Đầu tư  SX TM Kim Mỹ 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH ĐT XD Sơn JENKATEX

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP TM DV Hoàng long Lào Cai 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 
 
 
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Thực phẩm Hà Nội - Kinh Bắc

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH Và Đầu tư TM Lương Vinh

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

Công ty TNHH  XNK TM & DV  Nguyễn Khánh

 Công ty TNHH MaiLiSa

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Thẩm Mỹ Viện Sài Gòn 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Thẩm Mỹ Viện Xuân Hương 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty CP Khóa Việt Tiệp

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

Công ty TNHH Mỹ phẩm HARU VINA 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

Cơ sở Thuốc Đông y gia truyền Họ Nguyễn

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty Cổ phần PICO
 
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

 

Công ty TNHH TM DV Thẩm mỹ Thanh Hải - Thanh Hải Spa
 
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty CP KAROFI Việt Nam 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty TNHH CN RICON
 
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty TNHH Nông Nghiệp xanh Việt Nam
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Cơ Sở SX Đường thốt nốt Lan Nhi
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty CP DVBV An Ninh Động Lực
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

DNTN Năm Nhã
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty TNHH MTV Hạnh Nguyễn BEAUTY
 

 

Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”

Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam - CADIVI
 
 

 

Công ty CP In tổng hợp Cần Thơ
 
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty TNHH SX HTD Bình Tiên biti's
 
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

Công ty CP Lương thực thực phẩm COLUSA - MILIKET
Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”
 

 

 

 

 

 

Ý kiến của bạn về: Thương hiệu Sản phẩm, Dịch vụ hàng đầu Việt Nam - 2016”