Cty Thành Nhơn (Thuốc thú y-Thuỷ sản)

Cập nhật: 01-01-2013 17:03
Tên giao dịch quốc tế : Thanh Nhon Company
Giám đốc: Thành Nhơn
Website:
Địa chỉ: 313b-315 Nam Kỳ Khởi nghĩa, P.7, Q.3, TP HCM
Điện thoại: 08.8438539
Fax: 08.8483956
Email:

Ý kiến của bạn về: Cty Thành Nhơn (Thuốc thú y-Thuỷ sản)