Công ty TNHH LD Sơn Việt mỹ

Cập nhật: 16-10-2014 10:11

Tên giao dịch quốc tế :
Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Đang
Website:  www. sonvietmy.com.vn               

Địa chỉ: KCN Sài Đông B, Long Biên Hà Nội
Điện thoại:
Fax:  Email: sonvietmy@gmail.com.vn
 
                                      
Công ty TNHH Sơn Việt mỹ

Ý kiến của bạn về: Công ty TNHH LD Sơn Việt mỹ