Công ty Sx Hàng tiêu dùng Bình Tân

Cập nhật: 20-10-2014 10:05

Tên giao dịch quốc tế : Bita's

Tổng giám đốc: Ông Đỗ Long
Website:
Địa chỉ:  1016 A Hương Lộ 2, P. Bình Trị Đông A, Q. bình Tân, TP. HCM
Điện thoại: 08. 37540457 Fax: 08; 37540959

Công ty Sx Hàng tiêu dùng Bình Tân

Ý kiến của bạn về: Công ty Sx Hàng tiêu dùng Bình Tân