Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Cập nhật: 20-10-2014 11:34

Tên giao dịch quốc tế : SPC

 Phó Giám đốc:  Ông Nguyễn Quốc Dũng
Địa chỉ: Khu phố 1, đường Nguyễn Văn Quý, P. Tân Thuận Đông, Q. 7, TP. HCM

Điện thoại: 08.38733666 Fax: 08.38733391

Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn

Ý kiến của bạn về: Công ty CP Bảo vệ thực vật Sài Gòn