Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Cập nhật: 12-03-2018 13:54

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) ngày 5/2/2018 bổ nhiệm Bà Trần Hương Giang Phó Tổng Biên tập làm Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Hàng hóa và Thương hiệu.

 

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam

Ý kiến của bạn về: Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam