Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp Cục Quản lý thị trường tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm (2007-2017) ngày "Phòng chống hàng giả, hàng nhái"29/11 hàng năm

Cập nhật: 01-02-2018 15:16

Tại buổi Lễ kỷ niệm 10 năm (2007-2017) ngày "Phòng chống hàng giả, hàng nhái" 29/11

HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP) TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10  NĂM (2007-2017) NGÀY

Ông Trương Hòa Bình - Phó Thủ tướng Chính phủ tới dự và chỉ đạo

HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP) TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10  NĂM (2007-2017) NGÀY

Ông Lê Thế Bảo - Chủ tịch Hiệp hội VATAP

HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP) TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10  NĂM (2007-2017) NGÀY

Ông Cao Quốc Hưng - Thứ trưởng Bộ Công Thương

HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP) TỔ CHỨC LỄ KỶ NIỆM 10  NĂM (2007-2017) NGÀY

Các đại biểu TW và ĐF cùng các doanh nghiệp

Ý kiến của bạn về: Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam (VATAP) phối hợp Cục Quản lý thị trường tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm (2007-2017) ngày "Phòng chống hàng giả, hàng nhái"29/11 hàng năm

Tin nổi bật