Ký kết với Cơ quan Thưòng trực Ban Chỉ đạo 127-TW

Cập nhật: 04-01-2013 15:03
Ngày 26/11/2010 tại Hà Nội Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã tổ chức kỷ niệm “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái” ngày 29/11 hàng năm. Tại buổi Lễ kỷ niệm này đồng thời Hiệp hội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hành động giữa

Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam ký kết với Cơ quan Thưòng trực Ban Chỉ đạo 127-TW Chương trình phối hợp hành động V/v “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái ” ngày 29/11 hàng năm.

Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ Thương hiệu Việt Nam ký kết với Cục Điều tra Chống buôn lậu-Tổng cục Hải quan về đấu tranh chống hành vi sản xuất, kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hàng giả trong lĩnh vực Hải quan.

Sau đây là toàn văn hai Bản Thoả thuận Hợp tác chống hàng giả, hàng nhái và Chương trình hành động trong thời gian tới của Hiệp hội và các cơ quan liên quan ./.

              

            CƠ QUAN THƯỜNG TRỰC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHÙ NGHĨA VIỆT NAM

               BAN  CHỈ ĐẠO 127-TW                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          HIỆP HỘI CHỐNG HÀNG GIẢ VÀ                             ____________________________      

BẢO VỆ THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM (VATAP)                            

                         __________            

                                                                            Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2010

    Số :   46  /2010/CQTT 127/TW-VATAP               

                                                                                                                              

                

 

 

                             CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG

 

                         Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ 

  V/v “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái” ngày 29/11 hàng năm và phối hợp giữa Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu

          Việt Nam với Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127-TW

                                                               ____________                    

         

 

            Việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, xâm phạm SHTT đang diễn ra khá phổ biến làm ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường đầu tư, đến quyền lợi chính đáng, sức khoẻ và sự an toàn cho cộng đồng. Vì vậy, công tác chống hàng giả, hàng nhái, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ quan trọng không chỉ của các cơ quan thực thi mà còn là nhiệm vụ của chính Doanh nghiệp, của khách hàng và người tiêu dùng.

 

            Từ tính cấp thiết của nhiệm vụ phòng, chống hàng giả, hàng nhái, ngày 08/9/2008 Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 28/2008/CT-TTg Về việc tăng cường công tác chống hàng giả, hàng kém chất lượng, trong đó có yêu cầu các cấp, các ngành, các doanh nghiệp phải có những hành động thiết thực, cụ thể nhằm giảm thiểu việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, xâm phạm bản quyền và quyền sở hữu trí tuệ, làm tốt hơn công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Doanh nghiệp và toàn thể cộng đồng. Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chọn ngày 29/11 hàng năm làm Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái nhằm góp phần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của Doanh nghiệp, người tiêu dùng và toàn xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống hàng giả, hàng nhái.

 

                        Hưởng ứng “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái” 29/11 hàng năm và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 127/TW phối hợp cùng Hiệp hội chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu Việt Nam ký kết Chương trình hành động trong giai đoạn 2010 – 2015, tập trung vào những nội dung sau:

 

 

            1. Các lực lượng thực thi là thành viên Ban chỉ đạo 127/TW tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, kiểm soát một cách kiên quyết, triệt để theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo 127/TW theo chức năng, nhiệm vụ của mình bằng các phương án, kế hoạch cụ thể của từng lực lượng kiểm tra cho phù hợp tình hình địa bàn. Đây là nội dung quan trọng đã được Thủ tướng chỉ đạo tại Chỉ thị số 28/2008/CT-TTg.

 

            2. Các lực lượng thực thi ở Trung ương và Địa phương có biện pháp kịp thời kiểm tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với các thông tin, kiến nghị được cung cấp từ Hiệp hội và Doanh nghiệp, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội để tạo điều kiện cho Hiệp hội hoạt động có hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho các Doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ thương hiệu của mình.

 

          3. Hiệp hội và các Doanh nghiệp nói chung, trong đó nòng cốt là các Doanh nghiệp Hội viên của Hiệp hội chủ động trong việc phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức các Hội thảo, tập huấn, triển lãm hàng thật, hàng giả… nhằm tăng cường năng lực thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái theo từng ngành hàng, mặt hàng cả trong nội địa và ở biên giới, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền SHTT, làm cho công tác này trở thành việc làm thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả cao nhất.

 

            4. Tăng cường công tác trao đổi thông tin, phối kết hợp giữa Hiệp hội và doanh nghiệp, đặc biệt là các Hội viên của Hiệp hội có Thương hiệu hàng hoá và dịch vu uy tín, chất lượng với Ban chỉ đạo 127/TW, Ban chỉ đạo 127/ ĐP và các lực lượng thực thi trong công cuộc đấu tranh này. Cụ thể:

 

          - Hiệp hội tích cực vận động các Doanh nghiệp chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng trong quá trình kiểm tra – kiểm soát, điều tra, xử lý trong công tác chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền SHTT; hỗ trợ trong việc phân biệt hàng thật – hàng giả; hỗ trợ về phương tiện, kỹ thuật cũng như kinh phí phù hợp với quy định của pháp luật.

 

          - Hiệp hội là đầu mối thông báo nhanh các nguồn tin về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và xâm phạm quyền SHTT cho các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo 127 các cấp để kịp thời phối hợp ngăn chặn. Cả hai phía cam kết đảm bảo việc cung cấp thông tin, giữ bí mật thông tin và các lực lượng thực thi, cần xử lý kịp thời đúng pháp luật.

 

            5. Hàng năm, Hiệp hội tổng kết đánh giá kết quả và công sức đóng góp của những Doanh nghiệp nhiệt tình, có ý thức cao trong việc chống hàng giả, hàng nhái và xây dựng bảo vệ thương hiệu, là đầu mối đề xuất Ban chỉ đạo 127/TW, Bộ Công Thương và các cơ quan có thẩm quyền động viên khen thưởng các Doanh nghiệp, đồng thời động viên các Doanh nghiệp tích cực tham gia vào nhiệm vụ chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, hưởng ứng tích cực Chỉ thị 28/2008/CT-TTg ngày 08/9/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 

           Đây là những nội dung cơ bản, thiết thực hưởng ứng “Ngày phòng chống hàng giả, hàng nhái” (29/11) và thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ giữa Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 127/TW và BCH Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam./.

 

ký kết với Cơ quan Thưòng trực Ban Chỉ đạo 127-TW

Ý kiến của bạn về: Ký kết với Cơ quan Thưòng trực Ban Chỉ đạo 127-TW