Hàng hóa và thương hiệu

Công văn của Hiệp hội

Công văn của Hiệp hội

Cập nhật: 05-07-2014 17:33

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận

Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận

Cập nhật: 31-12-2013 09:08

Văn Bản Số: 278/TB-VPCP Kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về công tác chống buôn lậu, gian lận

Quy chế bình chọn các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng cuộc vận động

Quy chế bình chọn các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Cập nhật: 20-08-2013 13:54

Về việc ban hàng Quy chế bình chọn các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng cuộc vân động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2013

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ngày 28 tháng 6 năm 2013

Cập nhật: 19-08-2013 13:21

Qua phản ánh của các Hội viên Hiệp hội, trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước phát sinh những vướng mắc sau;

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2013

Kiến nghị của Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam ngày 14 tháng 6 năm 2013

Cập nhật: 19-08-2013 13:14

Qua phản ánh của các Hội viên Hiệp hội, trong quá trình thực hiện các quy định của Nhà nước phát sinh những vướng mắc sau;

Phối hợp thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Phối hợp thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam

Cập nhật: 12-03-2013 09:38

Căn cứ chit thị 24/CT-TTg NNgayf17 tháng 09 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành VỀ VIỆ TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG "NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM"

Thư chúc mừng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái

Thư chúc mừng ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái

Cập nhật: 04-01-2013 15:14

Công tác đấu tranh phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hành vi phạm quyền sở hữu trí tuệ không chỉ là nhiệm vụ cấp bách của lực lượng chức năng trong giai đoạn hiện nay mà còn là nhiệm vụ lâu dài, thường xuyên, liên tục của cả cộng đồng xã hội.

NỖ LỰC VÌ MỘT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM GIÀU SỨC SỐNG VỚI NHIỀU THƯƠNG HIỆU MẠNH

Cập nhật: 04-01-2013 15:09

NỖ LỰC VÌ MỘT NỀN KINH TẾ VIỆT NAM GIÀU SỨC SỐNG VỚI NHIỀU THƯƠNG HIỆU MẠNH

Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Thương hiêu vàng

Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Thương hiêu vàng

Cập nhật: 04-01-2013 15:06

Quyết định về việc ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Thương hiêu vàng Logo và slogan ấn tượng năm 2012

Ký kết với Cơ quan Thưòng trực Ban Chỉ đạo 127-TW

Ký kết với Cơ quan Thưòng trực Ban Chỉ đạo 127-TW

Cập nhật: 04-01-2013 15:03

Ngày 26/11/2010 tại Hà Nội Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ Thương hiệu Việt Nam (VATAP) đã tổ chức kỷ niệm “Ngày phòng, chống hàng giả, hàng nhái” ngày 29/11 hàng năm. Tại buổi Lễ kỷ niệm này đồng thời Hiệp hội tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp hành động giữa

Chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại

Cập nhật: 04-01-2013 15:01

Ngày 12/7/2010 tại văn bản số 4839/VPCP-KNTN, Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.

Xem tin theo ngày