30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được giới thiệu khắp ASEAN từ 12/1

Cập nhật: 04-01-2013 21:01
Đây là một trong những nội dung chính của "Chương trình Giới thiệu cơ hội đầu tại thị trường vốn ASEAN tới các nhà đầu tư cá nhân - Invest ASEAN 2013".

Cụ thể, Invest ASEAN 2013 sẽ được triển khai từ Quý I/2013, đầu tiên tại 3 thành phố khu vực ASEAN, bắt đầu tại Bangkok vào ngày 12/1/2013, tiếp đến tại Singapore ngày 2/2/2013 và tại Kuala Lumpur ngày 2/3/2013.

Invest ASEAN 2013 sẽ phối hợp tổ chức với các công ty môi giới địa phương, nhấn mạnh tới những nỗ lực hợp tác và quá trình xúc tiến của 7 Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN, hướng tới sự phát triển cho thị trường vốn ASEAN như một dòng tài sản hấp dẫn đầu tư.

Bản đồ chứng khoán khu vực
30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được giới thiệu khắp ASEAN từ 12/1
 

Ông Dato Tajuddin Atan, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch chứng khoán Bursa Malaysia, đại diện Tổng Giám đốc các Sở Giao dịch chứng khoán ASEAN, cho rằng "Với việc triển khai thành công chương trình Kết nối giao dịch chứng khoán trong khu vực ASEAN, nhằm tạo điều kiện cho các hoạt động giao dịch xuyên biên giới, hiện nay, chúng tôi đã sẵn sang cung cấp cho nhà đầu tư những thông tin sâu rộng về thị trường vốn ASEAN".

Invest ASEAN 2013 sẽ giới thiệu "ASEAN Stars", nhóm 30 công ty nổi bật từ mỗi nước thành viên có mức vốn hóa và tính thanh khoản cao nhất. Đây sẽ là cơ hội giúp nhà đầu tư tiếp cận đặc biệt với các công ty đại chúng niêm yết tại các Sở Giao dịch ASEAN, đồng thời hiểu rõ hơn về viễn cảnh thị trường cũng như cơ hội tham dự các hội thảo phân tích về triển vọng thị trường và lựa chọn cổ phiếu.

Do Việt Nam có 2 Sở GDCK nên mỗi Sở sẽ có 15 cổ phiếu được lựa chọn.

15 cổ phiếu trên HSX
30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được giới thiệu khắp ASEAN từ 12/1

15 cổ phiếu trên HNX
30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được giới thiệu khắp ASEAN từ 12/1
  
Theo NDHMoney

Ý kiến của bạn về: 30 cổ phiếu Việt Nam sẽ được giới thiệu khắp ASEAN từ 12/1